Chamoristallen

Ridetimer - kurs

 

-Ridekurs 1  

10 t fordelt på 5 økter.

Tar utgangspunkt i det nivået rytteren er på og jobber videre ut i fra dette.    

 

-Ridekurs 2  

10 t fordelt på 4 økter.

Tar utgangspunkt i det nivået rytteren er  på og jobber videre ut ifra dette.

Kurset er lagt opp med en teoridel og en praktisk del.

 

-Kombinert hestestell og ridekurs for barn, ungdom og voksne.  

20 t  Spesifisert timeplan v/påmelding.

Inneholder både teori og praksis.

Ønskelige tema kan tas inn i kurset.

Kursmateriell kr. 80.-  En forståelig og lettlest blekke med nyttig info for hesteinteresserte. Laget av Ragsi og Tor.

 

-Hesteholdskurs.

Alt om hesten, hestehold som hesteeieren /hestestelleren bør vite noe om. Teori og praksis.12t.  

Kursmateriell  kr. 80.- En forståelig og lettlest blekke med nyttig info.

Heftet ”Hest i trafikken” er inkludert i kursavgiften.

 

-Rideknapp

Grad 1-2-3-4-5 kan tas til våren i forbindelse med disse tilbudene. Info Ragsi.

 

-Gymkhana

Arrangeres på Chamoristallen som avslutning på vintersesongen. Kurselever kan delta og starte m/ egne eller stallens hester.

 

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.