Chamoristallen

Tor Magne Bjørgemoen

Tor er samboeren til Ragnhild


Jobber i Viking Redningstjeneste, Dombås Bilberging as
Spiller i et danseband, som heter Svamparna.


e-post: tor-magn@frisurf.no

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.