Chamoristallen

Mascara-Cara

Mascara-Cara er dattera til Hope. Cara er korthåret, grå og hvit. Cara fikk navnet sitt pga at hun ser ut som hun har sminke på seg. Til vanlig blir hun kalt bare Cara. Hun er også en skravlekatt og når hun først begynner, svarer hun oss hver gang vi prater til henne eller hun skravler helt til noen svarer henne. Når Cara vokste opp sammen med Sol var det ikke altid lett å vite hvem var hvem før vi såg ansiktet pga de var så like.

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.