Chamoristallen

Løvseth Ranch - Chamoristallen

Løvseth Ranch ligger i fjellbygda Lesja i Gudbrandsdalen.

Fra Dombås:

For å komme til oss, kjører du ca 24 km. fra Dombås mot Åndalsnes. Kjør ca 4 km fra Lesja sentrum. Når du har passert fareskilt med hest, tar du av første til venstre. Kjør nedover veien ca 350m. Sving inn til høyre ved skilt merket ”Løvseth Ranch”.

Fra Bjorli:

Kjør mot Dombås, forbi Lesjaskog, Lesjaverk og Lora. Når du har passert Lora, kjører du ca 4 km. Du har da en idrettsbane på h. side og et verksted på v. side. Kjør ca 800 m videre, og du ser et fareskilt med hest. Ta da av første til høyre, kjør nedover veien ca 350m. Sving til høyre ved skilt merket "Løvseth Ranch".

 

Adresse:

Løvseth Ranch

Lesja 2665.

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.